AKO SPRÁVNE VYBRAŤ AUTOSEDAČKU

 
 
 
slider_1.jpg
 
 
 
 

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ AUTOSEDAČKU

Vitajte vo svete autosedačiek, v ktorom vám vysvetlíme ich funkcie, vzájomné rozdiely a poskytneme vám rady, na čo si pri ich inštalácii dávať pozor. Vývoju najbezpečnejších autosedačiek sa odborníci vo svete venujú viac než štyridsať rokov.

Detská autosedačka je jediná účinná ochrana detí pred zranením počas autonehody. Pri jej výbere by preto nemala byť hlavným kritériom potreba vyhovieť dopravným predpisom a nízka cena. Za všetku šetrnosť by sme totiž mohli zaplatiť cenou najvyššou.

Podrobujú ich náročným testom, postupne ich upravujú a vylepšujú tak, aby spĺňali tie najprísnejšie požiadavky na bezpečn

Prečo autosedačka? 
Použitie detskej autosedačky čo najpevnejšie pripútanej k automobilu je jediná účinná ochrana cestujúcich detí v prípade nehody alebo náhleho zastavenia vozidla. Autosedačka totiž zaistí bezpečné usadenie na sedadle a zabráni, aby bolo dieťa zo svojho miesta vymrštené. Jazda s dieťaťom na kolenách dospelej osoby je nebezpečná, pretože v prípade nehody môže hmotnosť dospelého spôsobiť dieťaťu vážne poranenia, respektíve malé dieťa dokonca aj rozdrviť. Ak by dieťa navyše nebolo pripútané, mohlo by byť následkom nárazu vymrštené von z automobilu. 

Aká autosedačka? 
Detská autosedačka musí zodpovedať veku a najmä hmotnosti dieťaťa, rovnako aj typu vozidla. Skôr ako autosedačku kúpite, zistite si, či sa hodí do vášho automobilu. Aktuálny, stále sa meniaci zoznam vhodných autosedačiek pre každú značku automobilov nájdete na ich internetových stránkach, prípadne sa môžete poradiť aj s predajcom autosedačiek alebo vo vašom servise. 

Vyberajte si len také, ktoré spĺňajú bezpečnostné štandardy a majú príslušné certifikáty. Odporúčame kupovať výlučne len nové autosedačky, aby ste mali istotu, že žiadna jej časť nie je poškodená. V prípade nehody je vždy lepšie vymeniť autosedačku za novú. 

Postupne tri autosedačky 
Kto chce svoje dieťa čo najlepšie ochrániť, bude v období, kým vyrastie, postupne potrebovať tri autosedačky. V prvom roku života bábätkovskú „škrupinu“ pripomínajúcu vajíčko alebo aj košík zo supermarketu, ktorá sa inštaluje proti smeru jazdy. Vo veku od jedného do štyroch rokov klasickú autosedačku, ktorá sa upevňuje v smere jazdy. A nakoniec veľkú autosedačku pre dieťa vo veku od štyroch približne do dvanástich rokov. Odborníci sa totiž zhodujú v tom, že aj väčšie deti by mali cestovať v autosedačkách, a to až do veku približne dvanástich rokov alebo dovtedy, kým prekonajú výšku 150 cm. Len tak budú optimálne chránené proti čelnému aj bočnému nárazu. 

Niektorí výrobcovia ponúkajú takzvané univerzálne autosedačky určené na dlhšie časové obdobie, lenže výsledky testov ukazujú, že univerzálnosť býva na úkor účinnosti. Obzvlášť nebezpečné môžu byť tieto univerzálne autosedačky pre väčšie deti s hmotnosťou väčšou ako 30 kg. 

Spôsob prichytenia autosedačky 
Veľká časť detských autosedačiek sa na sedadlo automobilu upevňuje trojbodovým pásom, ktorým sú vybavené všetky typy áut. 

Stále populárnejší je však princíp nazývaný Isofix. Je to označenie zatiaľ najdokonalejšieho prichytenia detských autosedačiek. Na spodnej strane autosedačky sú dve čeľuste, ktoré sa pri montáži zasúvajú medzi sedadlo a operadlo zadnej sedačky automobilu, kde zapadnú do upevňovacích kruhov pevne spojených s karosériou. 

Takto je detská sedačka pevne spojená s karosériou, a je tak v aute spoľahlivo a bezpečne prichytená. Okrem toho býva sedačka pripevnená tyčou aj k podlahe automobilu, čím získava stabilitu v prípade čelného nárazu. Tento systém v podstate vylučuje chybné prichytenie autosedačky k sedadlu auta, čo býva najčastejšou príčinou zranení detí v prípade nehody. Prieskumy totiž dokazujú, že viac než tretina autosedačiek býva pomocou pásov zle prichytená. Isofix sa zaklapne a farebné kontrolky na spájacích miestach potvrdia, že je spojenie dokonalé. 

Autosedačky so systémom Isofix však vyžadujú špeciálne prichytenie kotvovými príchytmi a upevňovacími okami na sedadlách, ktorými sú vybavené takmer (!) všetky novšie autá. Napriek tomu odporúčame preštudovať si aktuálny zoznam na internetových stránkach výrobcu konkrétnej autosedačky aj konkrétneho automobilu a, samozrejme, vyskúšať ju priamo na mieste. Bolo by nepríjemné investovať tisíce korún zbytočne. 

Základné rozdelenie autosedačiek podľa skupín 
Skupina 0+ (od narodenia do 13 kg – približne do veku jedného roka) 

Skupina I (9 až 18 kg – približne jeden až štyri roky) 

Skupina II/III (15 až 36 kg – od štyroch rokov približne do dvanástich rokov alebo do výšky 150 cm) 

Univerzálne sedačky: 
Skupina 0/I – 0 až 18 kg (od narodenia približne do veku štyroch rokov) 

Skupina I/II/III/ – 9 až 36 kg (vo veku od jedného do dvanástich rokov) 

Skupina 0+ (od narodenia do 13 kg – približne do veku jedného roka) 
Dojčatá sa musia prepravovať v „škrupinovej“ autosedačke, ktorá umožňuje transport v polohe pololežmo. Tieto sedačky sa vždy upevňujú v protismere jazdy. V prípade kolízie je dieťa celým svojím telom v sedacej škrupine pritlačené a podopreté. Pri umiestnení v smere jazdy hrozí dieťaťu zlomenie väzu a ďalšie zranenia. Odporúča sa upevňovať sedačky na zadné sedadlo automobilu, kam sa stále častejšie montujú držiaky pevne spojené s karosériou, takzvaný isofix. 

Ak chcete autosedačku umiestniť na predné sedadlo, nesmie byť na tomto mieste aktívny airbag. Ak nejde vypnúť, nikdy tam autosedačku neumiestňujte! Aktívny airbag je pre dieťa smrteľne nebezpečný. 


Skupina I – (9 až 18 kg – približne jeden až štyri roky) 
Ide o klasickú autosedačku umiestňovanú na zadnom sedadle v smere jazdy. Upevňuje sa opäť dvojakým spôsobom. Buď klasicky bezpečnostným pásom, alebo Isofixom pevne ku konštrukcii automobilu. Odporúča sa použiť navyše vankúšik, aby dieťaťu pri spaní nepadala hlavička nabok. 
Skupina II/III (15 až 36 kg – vek od štyroch približne do dvanástich rokov alebo do výšky 150 cm) 
Opäť klasická autosedačka umiestňovaná na zadné sedadlo v smere jazdy. Upevňuje sa buď bezpečnostným pásom, alebo Isofixom pevne ku konštrukcii automobilu. 

Univerzálne sedačky 
Skupina 0/I (0 až 18 kg – od narodenia približne do veku štyroch rokov) 
Táto skupina autosedačiek ponúka alternatívu tým, ktorí nechcú kupovať dve rôzne autosedačky. Najnovšie testy však dokázali horšiu úroveň bezpečnosti týchto autosedačiek v porovnaní s uvedenými samostatnými skupinami. Najlepšie hodnotenou bola autosedačka Teamte Driver SP (dosiahla ale len známku „dostatočná“). 

Skupina I/II/III (od 9 do 36 kg) 
Druhá skupina univerzálnych autosedačiek. Podľa hodnotenia nedostatočná ochrana. 


Správna inštalácia autosedačky 
Slovenský trh dnes ponúka veľký výber autosedačiek všetkých európskych značiek v širokom cenovom rozpätí. Ani vysoká cena, ani tá najlepšia autosedačka nezaručuje bezpečnosť, ak je v aute zle pripevnená. Preto dôrazne odporúčam detailnú inštruktáž priamo v obchode, kde sedačku kupujete, ale aj pozorné sledovanie návodu na inštaláciu. 

Nechajte si v odbornom obchode predviesť montáž autosedačky vo vašom vozidle. Pri nákupe ju vyskúšajte aj so svojím dieťaťom. Autosedačka musí byť bezpečná a pohodlná a návod v slovenčine by mal byť nevyhnutnou súčasťou. 

Čo prezradí skúšobná značka? 
Pri nákupe pomôže aj skúšobná značka, ktorá obsahuje: 

– meno výrobcu a meno produktu 

– 0 – 13 kg udáva hmotnostný rozsah a rozsah použitia 

– označenie UNIVERSAL znamená, že autosedačka je použiteľná prakticky v každom aute 

– písmeno s číslom v krúžku je skúšobným symbolom a kódom krajiny (E8 – ČR, E1 – Nemecko, E3 – Taliansko, atď.) 

– 03301074 je číslo skúšobnej značky 

– sériové číslo (prvé dvojčíslie skúšobnej značky udáva súčasnú verziu normy – 03) 

Nekupujte autosedačku bez skúšobnej značky a nikdy nekupujte autosedačku použitú, pretože neviete, či už niekedy nebola poškodená. 

Základné rady na používanie autosedačiek 

Správne pripevnenie autosedačky vo vozidle 
Pri inštalácii detskej autosedačky poriadne pritiahnite bezpečnostný pás a uistite sa, že autosedačka pevne sedí a nepohybuje sa zo strany na stranu. Pri Isofixe skontrolujte farebné body, ktoré potvrdia správnosť jej upevnenia. Pripevnenie autosedačky kontrolujte pred každou jazdou! 

Správne umiestnenie dieťaťa do sedačky a pripútanie 
Dbajte na to, aby bolo dieťa správne usadené a aby malo zapnuté a utiahnuté bezpečnostné pásy. Väčšie deti majú tendenciu pásy uvoľňovať alebo dávať dole. V takomto prípade čo najskôr zastavte a pásy dieťaťu znova nasaďte. Následne malému spolujazdcovi vysvetlite, že nepôjdete ďalej dovtedy, kým ich nebude mať bezpečne utiahnuté. Ak si pásy počas cesty znova zloží, opäť zastavte. Buďte dôslední! Ak dieťa nemá pásy správne zapnuté, nastavené a utiahnuté, je autosedačka úplne zbytočná. Ide o bezpečnosť, nesmiete teda ustúpiť, nech sa dieťa hnevá, ako chce. Trvajte na svojom a skúste sa príliš nerozčuľovať. Najmä na diaľniciach dávajte pozor, kde zastavíte, aby ste neohrozili ani seba, ani ostatných vodičov. Ideálne sú široké odstavné pruhy na prehľadných a rovných úsekoch alebo odpočívadlá a benzínové pumpy. Ak ste nútení zastať na diaľnici alebo na ceste, okamžite zapnite varovné svetlá, v prípade zlej viditeľnosti aj zadné hmlovky. 

Pozor na dlhé vzdialenosti 
V prvých štyroch mesiacoch cestujte s dieťaťom na krátke vzdialenosti, pretože príliš dlhý pobyt v ohnutej polohe môže ohroziť jeho zdravý vývoj. Rovnako nie je vhodné usporadúvať s čerstvo narodeným dieťaťom nákupné maratóny. 

Nutný upgrade autosedačky 
Ak dieťa dosiahne maximum hmotnosti odporučený „škrupine“ alebo je vrchol jeho hlavy vyšší ako vrchol autosedačky, je nutné kúpiť novú, väčšiu autosedačku zodpovedajúcu aktuálnej hmotnosti, výške a veku dieťaťa.